Nurty we współczesnej psychoterapii
Specjaliści

Nurty we współczesnej psychoterapii


Człowiek jest istotą niezwykle złożoną. Nie powinno więc dziwić, że psycholodzy w na przestrzeni lat starają się rozszyfrować mechanizmy rządzące psychiką, a tym samym ludzkie myśli, emocje i zachowania. Ta różnorodność spojrzenia na zjawisko psychiki człowieka zrodziła wiele teorii i szkół w obrębie psychologii, a te z kolei przyczyniły się do rozwoju różnych nurtów psychoterapii. Jednak mimo zasadniczych różnic, łączy je jedno — cel, którym jest pomoc w rozwiązaniu trudności klienta. Przyjrzyjmy się zatem kilku najpopularniejszym z nich. 

Nurt psychodynamiczny

Terapia psychodynamiczna — wykształcona na gruncie psychoanalizy Freuda — zakłada, że obecne trudności jednostki mają swoje źródło w jej podświadomości. Wyparte z pamięci zdarzenia i emocje mogą mieć negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie osoby w relacjach społecznych. Szczególną rolę odgrywają tu doświadczenia z dzieciństwa. Psychoterapeuci nurtu psychodynamicznego uważają, że uświadomienie sobie tych ukrytych poza świadomością emocji i doświadczeń może być pomocne w rozwikłaniu nurtujących klienta problemów, a także może pozytywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie społeczne.

Nurt poznawczo-behawioralny

Terapia poznawczo-behawioralna zakłada, że sposób, w jaki myślimy i zachowujemy się, jest wyuczony. Skoro więc jednostka nauczyła się myśleć w pewien dysfunkcyjny sposób, co z kolei negatywnie wpłynęło na jej funkcjonowanie, jest w stanie oduczyć się niepożądanych wzorców i zastąpić je bardziej adaptacyjnymi — to znaczy takimi, które ułatwią wchodzenie w relacje społeczne. Psychoterapeuta pracujący w tym nurcie koncentruje się więc na teraźniejszości i na konkretnych trudnościach klienta, którego zadaniem jest realizacja wyznaczonych ćwiczeń zarówno w czasie sesji terapeutycznej, jak i poza nią. Psychoterapeuci prowadzący psychoterapię w formie terapii poznawczo-behawioralnej przyjmują klientów w wielu miejscach w Polsce, między innymi w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie.   

Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia w ramach nurtu Gestalt należy do tzw. nurtu humanistycznego, którego głównym założeniem jest samorealizacja jako najważniejszy cel działań jednostki. Jest w dużej mierze oparta na dialogu egzystencjalnym. W czasie psychoterapii Gestalt klient poszerza swoją samoświadomość, w tym również świadomość ciała, a także uczy się rozpoznawania swoich potrzeb, uczuć i emocji. Zanurzając się w teraźniejszości, klient skupia się na uważności potrzebnej do nawiązania głębokiego kontaktu z samym sobą, który jest niezbędny do osiągnięcia samospełnienia.

Pytanie o to, która forma psychoterapii będzie odpowiednia dla konkretnej osoby, powinno zostać skierowane do doświadczonego specjalisty np. psychologa. Specjalista może udzielić odpowiedzi na nurtujące nas pytania i zaproponować terapię w takim nurcie, który pomoże zrealizować określone cele terapeutyczne. Jeśli chcemy podjąć psychoterapię, nie bójmy się też zapytać o wykształcenie psychoterapeuty, ukończone kursy i doświadczenie zawodowe.

Kiedy ortopeda Łódź jest sposobem na rozwiązanie Twoich problemów?
Specjaliści

Kiedy ortopeda Łódź jest sposobem na rozwiązanie Twoich problemów?

Czym zajmuje się chirurgia onkologiczna?
Specjaliści

Czym zajmuje się chirurgia onkologiczna?

Fala uderzeniowa – jak działa leczenie tym sposobem, a także jakie jest jej zastosowanie?
Specjaliści

Fala uderzeniowa – jak działa leczenie tym sposobem, a także jakie jest jej zastosowanie?

There are currently no comments.